πŸ“„Utopia Pre-IDO Whitelist Competition Winner Announcement

Winners are in. Check it out now!

1st Lot β€” First 100 Utopians who completed the registration

0x******2Adf3425B23586a563f84081aCE37C777E

0x******5E0a7303399f11fc0A187F3Ba4a937B521

0x******23c737aa069476bEFf5754Ce6e02072753

0x******06bf3B0C51cd4B461b09bc48C5dC9a1b05

0x******49C8591C83f4f20f83cc23bE8912EfA4e9

0x******5C46e6e32836f3dE29b8d10406196a59EE

0x******C595cbb47EaD3FB744b4eB90C2fa3371E9

0x******F698A8622187A2920BE599396c93f76667

0x******1e87dc7ea8853b2b4990d1e61f9677e56e

0x******80e112946f93bacbd0fd1dc81abb557908

0x******6d386b79F981Aa58b5E53c50De81eb5f28

0x******5Bd68F7ce05414D02D1cdD79bD24f47d60

0x******dc190a47f381e5fd26b1a45bd8282325c8

0x******262234e8F7d16B4fa81c31Ef1E881506a4

0x******693855F34F7FD93A856e18474dF729D44C

0x******fc777e6C7Cc673ddF77580B7d62437A1Ba

0x******df07D64E935b562B859379Fd7AA8253632

0x******a4f573ff1713d8a7726f8e3f0539c099fa

0x******39684B2cD44B3E2bDc8c006E403d145FB5

0x******5ad9596b888939ac532ef4f7eecab57af1

0x******2448C2B07E60bf217EB659ac348cF900B6

0x******9DF8d0d2DF4fdcADC44C4512a1277c2F3d

0x******bcd66047f577699b67090d75749beb75d4

0x******e182a98569d6F5cb4dDA7f8093f2f36476

0x******c1a8ac0Feb8050C13e22B2692A5d0D3043

0x******12Fc13eaD649CBc62e75Cb653f820ad790

0x******43673b5f9de00ba7d04ff4fb68d5152583

0x******9b455159103A196b4b2aD1178290725d87

0x******793344fb9cdF28aACea4C310793d10979F

0x******bd94becb54244d6f7e724caa952f60e3b8

0x******d5fab785574c3030cdf17e2fc1f55dd247

0x******092e6Adc4358C4d2151BCE2fdb6246BF41

0x******c31ba13d542874D2C3ab644AA431DB49a4

0x******543719b64A1Dc2C076AbEf62cd6b741B8D

0x******40d70748689A7F34607ff007Ea10131A2f

0x******b74fb285d2803b169fe50fa90f1e211772

0x******9dDd4D79c1aA2865990B88DaA8D2536bC8

0x******32d46A73711824975e9Bf0a503ee1CC7D4

0x******e51a16EE93b20487F4e55FDe564171507e

0x******4D9c3E58060abE58857f443020c951AfE9

0x******084A8EC61BCc44E921839C0b826DF61bDE

0x******29eA6B3db7E0ae0B141cA36e48e739ee04

0x******4ec821590ded041fb8c27afcd6326e857a

0x******704f4c1fBDF62dBCa2d18a54677851364D

0x******3fe032449B6E01DA8DA2862393E9170D30

0x******930CD0fc1eF9DA347A0e1877FF0EE341e8

0x******f176Ac1c0aAa7a75528AE5A0Bd29135a21

0x******6E0B9979bb9061375CEe7DD3767c330918

0x******5c6656c06847359ecc80808d5e6eb031b3

0x******D99dfD70e13315d33a8c80432d9F26E0D3

0x******d2f81169ff662e9ba0bbbebe4ebe537f86

0x******4AedfEA030dfCD01335bf0FFBB557bef1f

0x******02b0CcC57569701D791521924FF1753161

0x******52Fa3A0Dc84e5FEF41bE54b83B7FFbA18F

0x******9cA61E20231D80b50D5129ABA1a87561a4

0x******f18Ba5A0f3A64b55796a159Fb23E3A2A62

0x******AAe3Ed8A744100CFC5f192878Fe6a256B6

0x******bc230F791E93CD15B9b63a1CcB586142aB

0x******E22b91c5B4442aF1bE5EcB162eFAB0b69a

0x******d09c65d2eCa8c123052DdaA0558DEeAE7a

0x******c86c2566397007f02d6ead1aa651f3b366

0x******f30a3b99A1c52a88719529DdA13EC22026

0x******8530392dec179de0c0f7db859e91ed42a6

0x******5EE2601EA1d6520eb1692EE19326F82Ba3

0x******F0DC00eBF093898C6eFcA2A8d293F89A0b

0x******75FBea2cA19685af41c4925B78FDF12af3

0x******409d8aF361f08Daa40c156De0baFA03feD

0x******C355E33870E82A7E565fDB11A726b89fd2

0x******d902FBa36ee1ff05Af2d5E750276F9Afaa

0x******854cad58c046ad8b77af66d9cb8c849313

0x******73b6e4392d35CFA1EF9a1ef717d673475f

0x******5597559f77177F1B3e66C58D30f559da00

0x******2522586a99792Ebc17bA33b89832514546

0x******83D9F8109ddA3a60F435D14508c4972B23

0x******9Be6b55b18505C6DD098D7Fe0bb8622101

0x******fe1eA04Ac11bE03429E251D5b37d480ebD

0x******1ABB048309B259e147c0811C19c440F060

0x******479F436E8Ef6DCE4779c11795834ddF521

0x******f439a179a07bDBbdDaC810c788F9246844

0x******4FAc3E28DCf0c02569dDAd34129D9b7E7c

0x******6cE3cdC1321d97E8a9316371fc741c8927

0x******E4f6672e9E7c1f8d39E93e1cbFE2A427D3

0x******Aaa408f919a67B1e3a0f7498885ba92d4f

0x******4F6CFe8db73FeA2E0d2479199Ee6c2f9c0

0x******868ac8ffb7dc9d10efa7384f7bc8b8c1d2

0x******625C9B75b8118973eB354D5A21df03e7E1

0x******9C9B10dFFD4eF95DA4D82837aF64f520eE

0x******81cC9cf8f41E351e192AedC30652139563

0x******20e94bD43909a1E0d85dFA557B874a38B6

0x******224a6Da246ae6fcBE9FE2Bbec0b5B5AaC5

0x******ccb709D427DDB65d20772977e025a8EeEf

0x******bDc4440C51c431Bd8EBc681f064CAb1dB6

0x******0e79f3945e812664c9b1Ba239f17f232f4

0x******185C078807Ef62c6cd1600ACe4411FCe43

0x******67a277d09219870a178e6b6E3b0F7E0E26

0x******9148019f7E38d40e6215b9ADeA62DE1587

0x******1a7452Ae7fF10B2aA4eE762E2d601216A8

0x******1738Cf6c9059d7FC2d4b575BBA448e6558

0x******7C44092cc6DdF628321e68b011E6639942

0x******0de32c0f4f6f59e27a588f65b25a352a28

We appreciate your incredible support of our project! The first 100 users may purchase a guaranteed allocation of 1 BNB per user.

2nd Lot β€” TOP 100–300 Utopian who registered

0x******0e8cB0076Db65402F885283f8875348d20

0x******64e2B9F5edF4bad8af423aEb05975664b3

0x******5230B3ccAE8D2274A919a225623CB16d84

0x******6ea5b08B7445C4906E03123454079CB835

0x******448DfD87f2BC2453Aa3aC5b2eaEe2e77Ca

0x******0189725EFd4c8147B2403E864c209233eA

0x******895C223421F31e72Af0267b131cC2F4448

0x******78EFa7bc202EcB5d2BB10125F41c7a1911

0x******90aB9eA1bF1151Bc836F967Cc6F9810006

0x******876f8195b6933cc94543d1c5e130664ee7

0x******da9548dcE3FD2675FD0FbA18E3E5b40080

0x******27Dd76E7e1661b05D7FF15E2dE5b854582

0x******4D7D7c631601A717fc1992f366564840c6

0x******7723ebba61ddcf3c202c194d8cf1b5a03f

0x******fF239D7B68050800f0Ac2B5a27A8747C55

0x******F2b384B1CF167C91fC6C24F6f70A498f48

0x******73290df985EC6472a4bd94FFd817d8d140

0x******dA237251c1F00b1d64bd5d28c64e6E931B

0x******512E9dd60c9fb4BBEB9E3F087a63b33283

0x******a7688f2A8B548D13212C65eC50EA918B4D

0x******45C23c12Fb9449F35Ee02dB6b97b27fD45

0x******ED559f74263992DB2F842d47Ee3b686564

0x******4d4d343ad52ef5090512e61c075ea2a4fe

0x******824fF86BCcF4B67B05bbf46AE515883C7d

0x******A4595174C26Daa10Eee7C964284a0482FD

0x******92934a775cace291f4b6114e853ffa0672

0x******E01d36E65E47c2e92557C4248A91E94E31

0x******c844d9e2996dd0fc4d5626b71191880a3d

0x******8090e78E4d755A53Eb1ED2dD844f242E39

0x******54A893699129FdE1B9a26B6FF06C07A88c

0x******CbD2A138E32131154ac4881B85c485636c

0x******00628ab3c96a4a88303b706b9244c960f8

0x******6fCAC0162dBA5e74E4d483D708961d0662

0x******948357c432f86b727b207e3A09F0248c9b

0x******6A5C665a176Db1300E24d7f0AFEE98E3C4

0x******F1426987416f6fc079B8D758b1aF90029d

0x******8cC308Da8C5c5EB097C762684e8F80492F

0x******10d54A843bfFFE49f5b3d89296bF1C9A1e

0x******ee4cc19a617a8969f9e7e14aab4497f363

0x******C2AECFdAf09c92A5033efa5Ce67dF225b2

0x******d5ade7f67CB26Bb3a18837A9d667a6Edb9

0x******bebcf2fbdccf5c127e3703ebbb78f2cdae

0x******95b282a797271b7c99edb9b99589892c49

0x******cfe10747f3bd10987018Be05e8BC029Ac8

0x******e1830418ff07b8da14c7e965b3371e5421

0x******A64E79B24398D47c89fE36ed8E3dbdD60f

0x******A5DF1c81415BD62a5B6bF1E7690dACE300

0x******c4d8559160af340EDC7EA3E62c99dfFCdD

0x******d1A9560A0ea754E12fDdA650bE9F46C7f8

0x******EfF74694bbCcA1ad989e722a29DF94F27a

0x******a657Ce6CeC23A3ab45Eb03C037230bC77A

0x******8E37e49967683674af32beDA487331817D

0x******6A190FC2A4F2b5b1e3d779dc95bF442b95

0x******EEF18CDFB3992c679Becb411c0f9F924c0

0x******03eB6fa5DDa3Ab60aCED96Aa591aB7c924

0x******A37E7d3441E59bDD37a9AB3Ace9A126021

0x******810067D98051aa7BA518E90E4D7AC909d3

0x******e00d5d019195A01aAcc61Bc6F0f5a6B399

0x******53778AE00ad745014ed0B388dd2De0002b

0x******E7F3180D67a74c744694E279e250bd9552

0x******34D64B412b2E93F537dBA3B3C2EE2943d8

0x******E685F352fe4531Aa5a128fF00Ed12Da96d

0x******57d675F71B60222f662C2BAa3062A628Ca

0x******A0A4A58cFfDCEe94D1B6dF2198256133A2

0x******F91E08493CA6ecB2F3Dbb14A4D5C7Ad6E3

0x******4c48144cF1fC3Fcb23d1cA19912b1F3c86

0x******35b8b8714B0C8C7caf7760E09fc85F3e5c

0x******B8B31E00B42f6F1CcD436ecDD68d8125D5

0x******000AF465a2B94E7843f249766A81558400

0x******cdA20843F8Db0603cCc59264b056FfC3B6

0x******5C85baa77d022429930Bd3ff627bF6Ed6E

0x******8da538092C20a4bFdFF31D05B25354fE90

0x******A63dDe840FAB65d160eBd0c71496670104

0x******9Da49A8b63adB84A2B34a40e3e1fed9F21

0x******f9B00761892AAba5f77c6A7b97d3172610

0x******A50d12272B0a6a23aE63d1986702F47f44

0x******E840D3fE1180fe3D855e40b4dAD397170A

0x******074e2a9FA78CA6C5218abD0805B8c936f0

0x******33b1AFbAcF470D8BFC6bcB60F415e5DDC8

0x******2f3a57F7c56411D6f784DF65959Aa90375

0x******e2817232e838F32F94371f9EB057A4A4Bd

0x******86f8f0c91eFa6a3EB9f38D45fC2a3cA9fA

0x******5A2ed6A49dAEA79Cf84bD4B8B28AEDDD0a

0x******ee9c3382ef8811e4713c632f8b89884284

0x******53ed14c624504f92ff7ce3097c95ea0b4f

0x******f1324f86deEC98B96f3e785078a1884560

0x******D86bd1da0D36Ea852f81594C0a03a7C2af

0x******55e07767F99Fe20376671B28fC92cBc7AB

0x******CEbEA373e2fd5A037cB3f2427BfDCb5a45

0x******D7e38fdC4659EADAFF034b41e8c3af2f85

0x******CDb4470F5343eb2Cb269Cd464AFdB60037

0x******D8e341dD8F047C5Fd6aD6404cb1f354238

0x******12599e286EA9C717Db6e2531bAbdDcc6f9

0x******316a7997d52fCcc721b56501B0dAC4a0E9

0x******ce3ea93787718a32df2153828402237422

0x******7445b5a41fae715d289ea45904c53199f0

0x******74e4692385593a47346159947dE8bf4592

0x******D31D2D7394Cc624c0feCA1912aeF18B103

0x******437fd74bf39563912218fdbde3e37e2ffc

0x******0dfe2edff25ea4ae02b38a843590340748

0x******295AD9e34930A4c0CbA3Eeaba6196f304C

0x******5626Ad445039bC19dfDFa94eF50219435a

0x******4bD1a6D97e7ff1189a151657D414E7a699

0x******9cbe8aD0D026D5871C0e5a4Bd2ae1aD0d7

0x******459F647085612A5d8f47702284CB31a9e4

0x******14d3154c422B2e2f4aA4F019c188EeB143

0x******21E4F9897a35fd04A123e4493Df1443099

0x******6584f7bF0d0ba9aA62df6fE0584AD131F1

0x******1d1676C67cd70539F7896BE28e1F551Cce

0x******114d43C36997d1cc471896cAc24afb090f

0x******5e3AfB0AbfF710d495E6f6136B2a5b4883

0x******3fC125b2D2d8B7bA9A393121cC22D700B0

0x******B9f6Ae0EAf4fFca1AF7342701ef51f9331

0x******20682a984ac78dd3be28e9c6b30b9b9031

0x******D0d6942A3159F9B3dD645bC585F7E43bcb

0x******f5EB7d8885bA581875cf604d98e2972eBd

0x******232773e4b23A551B2eD68b0EB6b03d4EAB

0x******5B04D202f27CDb171eC7A9c39c247cd315

0x******C99383Ff0bF14E9E621D79CeD25576238e

0x******9819f5d2f4fa65aa9d99f6708320f5bd30

0x******b1790f7e643fd4b69df00b209df7843db1

0x******ce13bE9AdC3e9E99b6C25D57B37613Ce1F

0x******8a6029778f6ee171c5b1b3a3394257d827

0x******4c64ec5225db53B100CbE39920c6F071FD

0x******C9a4174e225822602913A34B13B817DeCd

0x******49Ed788584234791f6620652c8F80854DE

0x******ed2c41e956c26d72169035c702d6f6c91d

0x******4ab63AD6d0B69A2Fb5298d955DA8eE095E

0x******21276fBcC9899c67DC326E4cd39FD9aAdE

0x******D8D5DE05D731BC7a926f7558C55Bb27cA0

0x******24ef752b6acb4826418a4786cb61a256e6

0x******4525e1916aab7A54c92ABa9b10D35E49C6

0x******D8E6b0a3B04984C8CD2fA5C837da6B1aA9

0x******f6a15ed9c86cb70a027d9d82567cb7a586

0x******Eb333b7Fa2303F6025cd869654cdBE960C

0x******bc432728424c9dd7907d81e56b93a55698

0x******3df75Ea7ddD73fB5965cabEf721738189f

0x******0109c444e8BBCD23ec748Ad4A7b8a401F2

0x******4Be070B306B8f2649099173AD884823dad

0x******134A44e121facCdfb9F247d5B82e25e645

0x******b0fcdA1DBBe56F1907e547D0A5E416d4F8

0x******E5C3fF1EB7a269771aA0a2d625d7def5A2

0x******323CC009957503132D9B7EA8db7384288D

0x******a44f71ABC39ad858CdC9620b39B3fC94D7

0x******288e5ee90f7b62b34fc163e3c08f93e99f

0x******01ec85b64cdd6f199e91e5722a9c246dde

0x******2ec769af824356f1a49b65a8ac820c6dcf

0x******6Ab6ADc841f6a8A2247360F9CCacaF7501

0x******b30e092475a85ee09f0775549c9cb58a0b

0x******0497C253F7Bdf391a98D5A6FcC29266eA9

0x******47c63a4A1B0412d30Dcfeb3cCD4F1Dcd9c

0x******c5795671699939eb7ded615711ba4ef97b

0x******3652dC1Ca2D9b29bdDb7F5A1Cfe47cAABB

0x******8e87eFFfD06C739bdC4CFe4C8F64D885f1

0x******90f3db170fac2bc825e22c50cd87974d5f

0x******202331c32a81b77f1FC2b32AAA5A1E279e

0x******3C18A842c97a50E43C6F487a7B9065b7aE

0x******c2E2DC29B3Ba0Bc1Cc0DC1F7618CCF1DA9

0x******B268F10B8127eD6061D52409Da5D1f5a27

0x******CcAab884dE278cbF28F5690034F152a1A9

0x******98393F0db820c5Bb59eae8C782faEb45C8

0x******98F94715AeB73B524696b54A6A5d784e7b

0x******67a2e68413d3101fa54069A9E291FF859E

0x******d2853f0fc5f5f65e876baa5d88c92f108d

0x******E602DD5D9914992C7C565B2BEcbf9160C5

0x******6990Acdb23729C8b77363Fb9d446EC2D18

0x******634895261E3BB3981E6Da3452F224087E2

0x******1336469a1194648D7c506C0968a69420C8

0x******E0360b280dfEE305b79D04014c7e05516d

0x******54986C2C24d628fF939d672eFD8830D819

0x******be0e157973db165462b19233cae4532fb3

0x******9b4B2fa2061BBf6d136BEE016A66D821Fb

0x******af534456c1755404c34d49d4dea78cf3da

0x******f831F96447DDd4809a7af97ba45664b8D4

0x******cDc7fb7ca4187B71270E4EBC0deFC1c58C

0x******05BbDD9D31dd6365a274C5002aB9940AB2

0x******FF13e9e1EB5Ba041a03aD7eDe33dce276E

0x******0a23fd1aCc479e1be7E87543b9060aB232

0x******64fd71eAB25d32b05EE07DeA021446E197

0x******E4c7cdb86905dBacfFAb2F5BAd6deda5c2

0x******737fd9ab91323bedcd012439baadec22af

0x******22d67b01fdae0fb4c1d7d8879e5d8511e3

0x******fa024c1614a70de67fc340a41fa3fddc02

0x******CAD684b951189A474Dc5d48BF37193B9BC

0x******f28c3c6dd3a89b5ff40e2ae860888f2d78

0x******428c81db90880e6c6a0d21fa0e8e30e243

0x******a37e2e4c3590571053dc98d8cdb449012d

0x******c400914d5298be7e7feddfdf21c779ceb7

0x******530d165DF89B7315c7E49419399dF48c65

0x******20ca3b9876101c75572e3fd03D5327f334

0x******ec0395038065BFCeB2DF6794b0eF26a304

0x******886577e37d5132ad9972918528f57aCa29

0x******9a4Bc63F9aA77aC67f8Ca2700E8218dEB1

0x******C06a9463ed2F74eCD80925e9Cbb6d52A2d

0x******9Af043C762D068Df1ea729b30C44e0f5Bb

0x******f77f74B9036E0B993beb9259e236E91349

0x******ec9FB2A47618Cf68A6acf92465B221EF3F

0x******B8B5fa661d6070C45cdBDF64269f4E2D4e

0x******d66435993902c168512dee85cCCd328479

0x******df2a5ee0ddc899e547284e8c58ed72088f

We love early adopters who care for and invest in our project! The top 100–300 winners may purchase a guaranteed allocation of 0.5 token per user.

3rd Lot β€” Top 300–1000 First come first serve winners

0x******8947bee77144a42796cd7f6df82089f8d8

0x******83bae7Fc8e71A414527e6Baa8163f372bC

0x******c9E0D2dd27A48D6b2014C0bEf445401688

0x******cd04E628c61BbD85A18933cCa13D126FcD

0x******199655403Df7135910853a00F5A4FeE60a

0x******2E545BB46EB99a524fC294532710e2Fade

0x******c60cef0147a5fbf744fa3510dd437727d2

0x******0748FD36F79BBb066496C3e1d6E5629f03

0x******6C53E480AbCFB030ADC1Adf25DEBe156F0

0x******6590dcd3fdb4a6b68b0f950cefc0c1d557

0x******47Dfd07bF6570e1b5B5e12FD8db203C2D8

0x******cE07E04d3A841015ee78DD661F8948bbd6

0x******85B343fe6D83576aB8c42Fdbd4378111E4

0x******0a4543Bb44b52b04f87496B6a20378f0F6

0x******62A90Dd58C5606975b963498739ebC2CEd

0x******35D889d46b1808d1048A23e7da3596d087

0x******237610F7bF52c836C479D83008dcc65342

0x******A848d8E17D1c9E9E9bDf88d684900207b3

0x******3FCDEC7522d1ff047423A94bB62E004636

0x******c3815e4E222abD63589470911202E10D44

0x******c668c94445b6a625c4e92612d917ccc941

0x******46D67F04d53c957F06e9e06183FbE2A7DC

0x******42Eec4B65bff1515f47878efDDf761e3cd

0x******407Df3416093FC537374b7CF0574E48532

0x******87C0deBe05404b0d2931b064F7b799043e

0x******36ba912a49077FFc7b6648C631bd322879

0x******Abb5bf325F870dC347D79c255dceaA1E88

0x******1b70A8D0095f7f7e1976C0FCbe2a9e3cFe

0x******b985cb5d6cc97045c0b2334717c0c5d3d1

0x******43A842939d8bAc4eA3C8ac9B6BA310E9aa

0x******640E340508FC0774596eAB1f9BD0C79642

0x******95B155A7554352EbdcDc5A7a4dd0755fd7

0x******045143619163ED9D3fC39B718314121FFb

0x******8F722C7035446a06A8Bc0Bc9CA758B41ec

0x******7c10bccaff0ab8e4e6973dea95ef450304

0x******4938d2ed8cd98eae9d34a83931c283de58

0x******7D92253C461cBCD0787e3f198BA80be708

0x******fd2c103b7af0ec5f325cf1e889670f20cd

0x******68CF43bECCfbeA0eE0D939988c83FE596B

0x******A85ebe4cbc68c13bD1ac520712fF226f9E

0x******c69E36727a79B49ce574bb52a8e129801f

0x******4E51417389ffeF16d49A990B8Db58a0793

0x******6e59dfBcC4531fACbd72c0fb48cDC1870D

0x******Dbd63D146A436512D9aF45264e5fe9d6B8

0x******07DF8779481637C628CeE93BF936b38554

0x******ee2b9ec4d2e61a0ca71ad25e1c2da388d7

0x******0Ac1725ed7f14899e54C125aa988373b5b

0x******17f47b259BfA5D5909ab56e45e53B190d4

0x******Dc670228D64635bf7666c6bae07AC0B2ce

0x******1CDdE3561100FED3cFB94574ff328b76E9

0x******aa8552B500c2f97d31653845189EAc8329

0x******b4F86EA68d8aeD5Df6a1c6edab6F83f049

0x******64B39661ba5f1fFe6e6E5641221eAE76b3

0x******4F3d7A054297560e05A198b6AB0391c3d8

0x******9e2F9a10Da931D4De8BE17F8b329Cd5208

0x******6d92093f3c836c50171243779bca996740

0x******f4df68611db965f75034ac931de20284ae

0x******D65f9C6aC38967c9c11D8A6b373f0c0151

0x******7c82415f044DDB04D990F71e7Af6D42287

0x******EDf155092c1cE260eF7641E373900bD18f

0x******3eaE01C1920AbDE36bbC33425a6e486908

0x******D52c66A1E27c2d793213Ff5eFAaba4F82C

0x******DAEc6c5aB92eaB5E73916c78313fdBa82F

0x******bbB83883c6Ad4954D660a2765E8854e778

0x******895b0B7182ED44Bc4d923dECe11887503a

0x******664902558F66A84b848151186b2Aa7bdBF

0x******4704dB31Bf70F25Dd04294292E682dD807

0x******226066eAab30AFc4C43088BA51e694BE0F

0x******Bef51aA479823ff449F5C51f71ec9C0e1f

0x******154F85e1DE6bE9126d4c302e1c3bB5f2dC

0x******2148aA12b0fCcd268ff643bE86Bbb5265e

0x******70bAf4cC4f865151fa4a07cdFf0151Ae1E

0x******B9cFc8E0f7fEf4619678fa3CF1937AF531

0x******65d489c83dcEd7633fc6C6E1e52A52F534

0x******d1AFD9f8fFe2f5223a4C74794eDF35aABC

0x******e25C181De4532f781e8cDD8F1A9EF7B43c

0x******FC1B473dfeE729217f5D0a04E49b774E3b

0x******9ac241e6a0C6237cD422798E4eECDE71dA

0x******2BFE0CAC0a5FB1fe14f3c3e487547d5797

0x******68115f3539C2Aa71d2BB045522957984Fa

0x******bBb00E868EA4a214227Ff04Ba4D90ec015

0x******9624060f2b3e2dd7e2c2182d50ce393f18

0x******DA543F5C4f426f2494d4D00678a84f323e

0x******6370a1d9c0656a9409f9744c5eaa24bdd6

0x******015D51014253f736856CC112Faf997b1cA

0x******1D60f2F5124178503e6df1189C9b6FF209

0x******0d050f0e4eb5aac35422e8d23fbfa812f9

0x******a9af4d968226abdf79ebcdfb8536dc83ce

0x******d20dE26Df395DF388ED566e43D4c41d695

0x******934705B2F31eA71575a1EaA622CF87E684

0x******99D6d74cC6c828B40CbB7d2b5A40AF3C76

0x******9948E6f5e3571694A39460E1d35D9A9eCF

0x******1c33e840C21154B6f4B3b0a3BE1e09e07d

0x******09b5b36979f002895822c9af1dd3f27dfd

0x******fd0b3dcb52eb0b53bc3f5227059a3ba3f4

0x******a8a13e5290c39db0346989ac5314a0a7f5

0x******795b05bb73823b7f89e678646e95ac8821

0x******ac91748bbbb588c5b3451d9e338c5ec0db

0x******8b24e89cc33b5fda2c50e81d658f515372

0x******be2e3fec66a9decad8359c95130231fb9a

0x******96b8849874758315838d47ed128f5acb37

0x******c95cf712de638689a5136809aed6415874

0x******71df48bc030d3b079e5db7f3b4deb6900b

0x******bcad8f5825b5bdee6ec330f81bee18aec4

0x******b7db9e93a406ad2425219379e984f77d76

0x******4e5df0b9bdeb435ddb507de277d2c6d46d

0x******f330c19166da8991696e4e5b22a7a9a2f7

0x******b92948f48cbe9192ddf4a198f7d0795002

0x******45a7ed7350133934f9b2dfe93a75e01173

0x******2984d3b0fb037849af816fe1a3590df3ac

0x******7461a147b1684872ee6f616b05f912240d

0x******0e0381941101702f6d135dd31cffec8908

0x******ef366a348318978cc75ac8b08b3041436f

0x******3d0533da23d256ab1532baa0ca437f82b1

0x******3f6d99e91249d6929e7f413ff6ca1c5f16

0x******b0f080c45a84a97502e07bb0731862f768

0x******3be81090591283a6a6f071b5506e2411bb

0x******3c469c0f10cab0d793e8a53d34c8a40fa8

0x******8bf8b53a6802dd23a011499d3773d939e5

0x******7bb7d408d504005203bf77c7091c5d8304

0x******473b466665b390ad6ab7e1246ae5a86cd5

0x******aafbb4c58a5e11dfa6eba57b1e75b16e21

0x******f0e397380e869539293a66485a0d2e3b1f

0x******d7f8b6ebff069927e976b8988074354595

0x******9af097579c0600623a238b70716d48747c

0x******396356d1dae84954655691623c7fadd7e0

0x******10fd8a1afca9d66df592f3020242d6c610

0x******b0a0544919022b486c7dd3507ce82c5112

0x******ca4bf89da249aaa3081d0784b6142eb6cf

0x******ca065ae5b84be9767c31219e555258cea5

0x******28b037b3f9c8f3bbcc0565d9abb505e97a

0x******d682415c4bda5f2c666603927a9e97259e

0x******b848841eab6d051275fbae0e94d6a81314

0x******3f3be8d0fccebb6ed9b996f43f4d13bbc3

0x******cf5d8add9de35a1b63597a9115fb6cad1f

0x******8825b8e1c65c7d91ee7fb21a1c6d7db030

0x******00e8366309283f2733e6fb6ab59370c9ae

0x******a77ac952f4a50479191f2e858f359cfde9

0x******2b60fc431e8039796bdb696ba94890b32c

0x******dafb6fb6f1b18352dad2565fbcdeafd556

0x******6d9f8834b0b866af0dcbee5db581f38d7c

0x******9524465e16cac7840a00f41fcc65b7bc40

0x******41f8440dfb85cdb298ad3005403e0dd142

0x******2a568ce15c36cebe7fe478aef567b7e049

0x******cdc71385e2d4dc09b86099881e57dd848e

0x******dc0cd3ff8efb5efcc8be8695f300472c6f

0x******92a0fc2b1e09d150d435d3d268712bceec

0x******89cdf33cdc6bced5f03b0870adf1e73281

0x******11ce675e631bc23ee45540237d2c1e1413

0x******a3139258083eab51291de15ab68a16efaf

0x******5f2f09e218438adfbee0ced64d3fcf9013

0x******5d067afd13057709459a8cb13049a81ae3

0x******5f1ad33125a431c2808de5c8b418d6f5e9

0x******74ac34ba4ca085013482dd0f0b2009b1a1

0x******3d573f1fe0ada58d2f0efb78b4858cb37a

0x******73227250fc00a828814f8479b51ac59feb

0x******8e2cd5fb18a9cb41c8daa951d9a4b09d7a

0x******d1c99fb609e0758eaf84cc48cdd6cccaac

0x******4afae5a4d58882d9701f901b2fd3724381

0x******95806f3b56d705a3101b77503a3c9dd1ec

0x******5e0a23ccf3ac690a2ddd9914e4e22a8b98

0x******0dcf946d355b5e82c8cbc6e49ce4042426

0x******acfa2a60c508df5ba463ec1f8b463ffca6

0x******f88410333dc48b495a92378b7f1bc88a5c

0x******cd669d289891c4c0cb1c9655ed46973269

0x******72e59255db716b2cf93acb396b82dac904

0x******f1e443d4317b477662f922da0e147da95f

0x******fed933c171325de758abb02ba8de1cb658

0x******c57d2a8057f816ee9779e990521458a5a8

0x******b3bfa07ce81f4993ab0d88df029a5a38ec

0x******b32d0224696441256e55c9aad52f7ec4ee

0x******cb8d79826618dc3c5ea6ac5202d959ea0a

0x******4e9caa824e4a17b1b833339d638fa442c6

0x******a75b39deb4b254b942a3e8fff844918153

0x******d72ac3c19916408df1d7940a5b13854a83

0x******3ffd20d21acb9118465ad7c52ac8b548f7

0x******15731c599215777a4afac838162782c6e4

0x******5bab17d8aa1f8b095f273c4a5fab96366a

0x******d111cff2dd3f2607253a867f01252b1302

0x******21f72088f48fc818926550071c556ae338

0x******6a6278d88116127aee33d34bddf60c740e

0x******e6c01ae5405444fc8ef15ce687ad984340

0x******59d30c24d5a28e7f089edf0e5c37662267

0x******bd160dc1a9bd872bcc1fe67c21d5a6994c

0x******6e8eed314fef5b461d058717de19b78ac4

0x******6b89f7f6d805ea7bbeade209ba4be20259

0x******d7c1d07e970bae3e790b2b71bb30cff60c

0x******1dccedd497565a3deeb4514808b90e0ec8

0x******69c5e54fede9712b660ac6d4a3d0abfabb

0x******3676341337ccc09d68501da39dc0a77b23

0x******faaab48265c57ed034dc01ae9591a99551

0x******0a0958a7a8c11990d2ed436b5e79aca7ee

0x******5440f4b102c36877fa4eb4918bce32731a

0x******1d59c475eeebf56ebc06fd1a266002b3be

0x******8a047b2c9180ae79cd54901c6ef75baee6

0x******176e46539129eb72c718a84db24b98f988

0x******67ada7a3bbec3fd5095556b65686390dd1

0x******93fd022137fa8166555321392b8e3148a7

0x******4bbbd97c1f5767e7431c74d8e27aad1eb7

0x******9100ae7e2c14f132a18a12060932017758

0x******ee6e3a79fef73a0fc3fd59f5fa69e36b6c

0x******d827e8b18cc6bb9ab5946c1ae7d8506d2d

0x******22ee640cde6ca07fea8c05c7bbef57c532

0x******aa3b926472d37a530a0e35e8f6f04da907

0x******56ea86975a67a5019a2cf4581a84cfbd05

0x******e707c8999dd7cc886679a528cdd7ddbb0f

0x******bdb7f5c1e0677e942d67e92e63646db374

0x******879828b9c80d345a3c0f1e3226c3828380

0x******8f3584b36bc363692558861fa64e706aab

0x******d12d1cdbf42050cc12d80c8ec5855a3d84

0x******2e165425367d3160c9f0abce8b938f8093

0x******f60d15a6ee730f9aac94c1139fcb954fb5

0x******17b66141e70edc64efea0f3efe3775f17c

0x******ba0e54e10eda3ba88cfa0bb032bb7e94f0

0x******a0c635451e9c2eac3162eabc804f44fcde

0x******6f55e440dad7c33e66c18d5136f77d2f3a

0x******64c894e06ab31500a88f3bf01fc2015476

0x******d33340d593b2d1161829341a6d46c9476b

0x******4014e7dca26a8a446015aee1b7933f88f7

0x******259dceca728676eef54eb316b57be05a8a

0x******bb9a34476ebc978e7e2869cfa7a91dda0b

0x******fe89950459272401fbcdff49ed1bb4fac1

0x******047a0f874f9f1426d5659a89664323ce3b

0x******a2e18a2f57d92281ad38a351eed3b34d7a

0x******2a304c09102e73126588110bf0b0c21056

0x******cf32354700bc46488a46c52199e2c938fe

0x******73523569c1faca60f732b7c2c406ef0652

0x******cf43856dd3aa5b4a89e9583b078f1480f5

0x******4823f04ca3c6a939945c3ea2881ac8a479

0x******8b34b9b88b193d500c1fc824eb24c477fd

0x******4a01661f8121f58be848267ecfc0c98462

0x******6fd8e34a1fe611863e7d1cd2bd894ba2ed

0x******dd942825c51d14f04323b9adf4ce5a04f2

0x******e45cbb8b7b6ad1407c23d13f4db7b0fdc8

0x******916b5c2e26706febf7c4666d2afe57419a

0x******eed815c0dd75a8a1094f67755775553c3b

0x******92bfd69264541838c13fc908cb7de2b455

0x******a952759ad6326a8027e139bd766e622f72

0x******ebb412b59a10d64c97dd71cd571f11e7d8

0x******53b7ad62ea3b00d8b6cb25766ce7cb4ccf

0x******a1e5672ac09fcb977900aaa9bdcb5e4204

0x******30d80a1ba89a8fd8e60b3c7f9669ac6a50

0x******03186d969d30a7da0bae85a621b8fd25b6

0x******3f97e7296114b64d0d1eef492583aab14e

0x******6d6f9fe6cc3f532998d6efb1fd85d13ab7

0x******958e74c7f69272513ca2e3c496766da770

0x******2e4285d2c6bca669bdf06f6b13c37c7bf5

0x******cb45830e2991d8dd5e7b0b2f85535d2b14

0x******2f5823d863a71094259d279ee0f49e1b17

0x******13aa9658c4c8ea4f4dfaaf02d5d7d268d0

0x******98003d1370097596c46dc1257ee311a099

0x******76b40737439f28998730f713cab08d3dbb

0x******c18803e8ea1937faa6ae7ed0c23a2be986

0x******0df4b07a99fce07bb5c1ddfef244b551de

0x******80e0793bfe60e0817ca4efeafa47561fb3

0x******1edcb5218ecd50ac9ec6e64c6ac9661006

0x******85d9b6dd86d9dc7198e3eb5b5442b27280

0x******2a8b901bb24219a26d9772001d9724cefa

0x******94e3f9e480eca3b307795c183d099c3399

0x******96641c47838420f5241c2f82b4495fbfb3

0x******03d587910d53a918f0ee12349206d5cb9f

0x******7d3d1bd3ee5885484293d3b2e011a5c89c

0x******fac2de53259f62b293593ad9e7931005b0

0x******4194cb344139982e4a1bb93d381e942234

0x******04e8828010a730b37caac463c0815716b2

0x******da2fd4d252e18ab7e2327e7bf79ed7a4a2

0x******b63bd7d57260d24e825d1dd396891842e1

0x******723c5bba14bd8776d22a81d555e2b0f046

0x******6a82a42f9c568f121b4ed4cd0f26e76a17

0x******f01f23d257458b7599d034d8dc85a3ddea

0x******ad54f09834e55e922845c100558df26bea

0x******ad084cc74a8632d3be59c845f535585940

0x******57851fbaf000190e8b9f8e66d0b70d531b

0x******d1b0f36447e4d541e08fabd45f7a302817

0x******5fdaa0d90fbce526c63c14a9f9331c7932

0x******0091f227dab3f24781e0b70f5cc245f701

0x******8a4e48497da27695dba60175781c50fdfe

0x******3d6b0650c473f85596279cc98ff6bc8567

0x******ffe48717cfbcc25b1a3b3a08c2b1e86899

0x******d9c401e9a8df65f4c3b64e44335e5c158b

0x******79b16fa6a72a56f30aa7785a43758256a1

0x******490b42b1be48598a29ceaa6286691bdef5

0x******58bd1a0eae09fc0ce12e639281e174e5ac

0x******c097a9ac1e165154dd3bf35796566c581e

0x******3e14ed5b88c2421efff8452476744d4986

0x******0266f14ec237f441e4dc5549d3047fe92a

0x******ee6e05f5f02f3885f3e25927256f5e46a7

0x******e4cbf9bc40025c8f7da1c6d22b9cedd3ec

0x******d785209a454792b54af4ae6284fb4754e4

0x******05f6d8046f78f533da3aa07cb2f4120292

0x******1c62dbf5e25c51e21c0d01b039ffd78ba6

0x******3336c6ec7e22e317d24efd68fef08e46b9

0x******f71d282b5517b548343e97b68b5b8f0451

0x******4da7e9ea187d11088138bc378f2ff487cd

0x******1e294ca938287eb2551b9af76003a3b8ef

0x******018b878ba1423f62ed2259616a2958ecd8

0x******68c6e9f47c3c6f99aebf79e8d4482dcea5

0x******875d7bdfe3e881a964e150f7b97638e45a

0x******16a4986745c1894d0dca22b86653bbb7ec

0x******5cb1fca30418cbae29746731b18f7b4af0

0x******b53b4e9faa64086e3bddceae15167642bc

0x******8d7169c52799f66f3d991c4e5265f1f792

0x******a8e1b078c4b614259ecf7390048110e23e

0x******98c643f4cc253d94081f5e5866f47101c1

0x******247de51adc33bfbaf94c3f84b296d2269d

0x******e9d1690c009184eec5cb29450fc6eca314

0x******268309ed691f01534a2a693ff4b870f387

0x******cdfbade6634d902d0d0a8dc7533d26f7e3

0x******71e64e5e026a5272bb02182ce47cd988e7

0x******953bedb11355cb215810acdbec9b5d07d0

0x******54b7c036970faff569985b40ccea55e469

0x******d46e44acec0da085268502880bb384bcc0

0x******9b7046408622b779a02f0e33bf76e0628e

0x******f2854d8895d4ce4444a7fe31d713671793

0x******6fe67c5dd65556a148e9fa9559edd1714d

0x******c607ba79d74ad152ecaf425212f333cf0d

0x******d2de3670399f05f69f4cc54d82081967e6

0x******87a0086f864a9dd54fab2bf6c02bfc68fb

0x******4007bcf13756ef7cc78bd5e09250106148

0x******52f86e3aa7dd3959c83218744434bc1da9

0x******744cd4efbd366a8ea0a21715aaa03935da

0x******d8bbe3bec217ac547989d0181eccc4de90

0x******6ef70909584e847d801a5975c60b54b799

0x******206dde56e6ec1e162e2fe083dafce89a8d

0x******d4218030d12994d28671b41c52990b112b

0x******8dfd456df4610f84a34a7e6ef9ad7acf9a

0x******1462cb9d721e9f626099756380cbdc1acb

0x******df353b3775caa9f1382464e77478c3a825

0x******167cdd4f86fd64b68bd5114daa0d2be124

0x******9636f9c81f8fd19118cd1548adc578d335

0x******bbf737513e84866c47b2cc282bb4b95698

0x******739d9aec052179fc9f7dfab4da97a65321

0x******73066b85d62d89d4f600dc4bcfc743cbac

0x******380b4e3a0e7220364486621087a1932b65

0x******25e822e21734b606069280b6fe17ad54d6

0x******b88a06666f8ba5bfecf73d5b79221bdeb9

0x******6a1aee6efc26ca90d41948ff0deb4a5245

0x******f7d8ea380fe6a24d93aae5c4796e280bc6

0x******69e7dcad6123d691b1dbaed5c72f2504bc

0x******c9b66d28bdb65a0f90d981dd90a5356798

0x******38f20eaf490077ee8546ad65566fe1f29e

0x******aee5f7ca879f848ca21c9ccedc287d82c5

0x******ce1442532e42642912085dd8cf3770f82b

0x******e3aba1c81928c169728a0894efc8892691

0x******c4c4ee23d0681228fe851aae07b99a8ed6

0x******7635aa5b182f5a27e8ea167f8da502a067

0x******d340dc7f31460038b8cc99ac0de2ae0c6f

0x******37635fc274f9104108856e930c80a3dfff

0x******f476845a180436ee2d3ba2d9bbe8b7027c

0x******7680838a3ec16adfef0d194b33c9adb1b6

0x******1b8036ac795960685f9c8701a0a4a09240

0x******6e577895c63d6f39258bb9a5c02d609ef0

0x******0788baea9d3fb38edc7d438c830c789545

0x******d8fc6fc31910ada6a920afb7766aebb711

0x******323454764f74e512ba6bdc9dd23319b1f3

0x******ed4f7724b2cd37c7e2d62bf98f49ef4dbe

0x******6fddc83732f2f5b9b2dc6cd6619231be1a

0x******c72a26e76a7ce6c4df5a4d4efb1ef61f17

0x******e146f651cf8ee282e5e61943ca1ab8eaaa

0x******53ac45931e600819d20f655d6c486baa15

0x******a7a902c0bc50c3594c09f89910dc530b3e

0x******77e906d395e466993f7e9ddf25a9f71cd9

0x******6cb93133ee10b4bf4b9cfe40d783db53b6

0x******8724df288459385cba905fec6326ecfdf5

0x******9de787e55f4ec2dafe7e8ab0cfd05e476e

0x******31653be6da909e46ff9590c1f1fd49b6c8

0x******3856038b5d260162bb4b5872ae8cb05e2b

0x******f4977f1801078bc7e11aa387324727cb06

0x******b01e8e152658bacbcaeca60589f17fc1bd

0x******b5e6eac68c8f06078d3bdc2079b3ee41df

0x******da31251d487f4622bd8e753117fdd5b4c5

0x******23954c8d9c275148c28ceadf9186550467

0x******c04ab59be32dcf3943c923f7621421c5c2

0x******8e5fdcf4c79fe017737629e4e814a6c068

0x******a25f5921e19b9d7ecbf749bf6f84d7fd4e

0x******a71510d2b0e4eb1fd279e10a6d4ff0fca7

0x******58fe4482dcf2c95971888b241f24bdd767

0x******ef6408676c04b042df124ab595f9403cc0

0x******acb238be247028cfb2b6849219316e307b

0x******f452f7bf4195d0e99077fb8ca7d5e1fc1b

0x******cfa4f744c2167a4f3d0d0bc57038531e9f

0x******5d5fbca371fd9502ec017684aa323d8855

0x******02a930ee7b8c0f6fbe3eee27307efc4888

0x******db8917ee01b2921f158d35aa99d0822e84

0x******1bf71b2c2ab50a0c3ddbecc530a6a74c2b

0x******000a4e8c6d3b982d7e58022cf2e48440b1

0x******6c663382521d11701aa0697524319a17c4

0x******6fa82f82b80facb4537fa9d995f471fc42

0x******81ae07bb85e5532c4347f773f057bdc764

0x******08d829981d32f5e13894dc44609ff8e107

0x******70a990115d5e789933427cee8df910a699

0x******297fc307cdcfda4e123f3b550aaa1cbb14

0x******7b738f5529d5a2fe56bc636faecf8f775f

0x******f3b67bd67f6015b45a4312628e67a6abc1

0x******ba7bf063dd84fee4b2061ab3607bd4ffad

0x******8a05f3d731299746380792fb7a3423bbec

0x******2b05fbf40cdeb57202559f4e88fa1aa606

0x******2b094ef276e3658dc947bc45bb152df8f9

0x******ce186368d2e4ae1b2f1b3720b868f16ec6

0x******60c63b2a11e1ec72ff9efea74009a35fdd

0x******ad12baf6a9ca8e9895261e2dfea978edc0

0x******c155c3eba6aa3bbf607032fac9b18c85a4

0x******15e36cab29699dfe8c7457caf47ba21609

0x******c876dc0aa6162e05404b2168b07962454e

0x******afdf46b6ac1ca454de7abea9809b3911fc

0x******8ad2443a9b76f40c4997ab24472d37d98c

0x******1055055c66be3320987884409e0129a1ce

0x******41a732fdcaaedfdb91bee1385d62e064e0

0x******fbf546ad47085b5412ee694e7298f02673

0x******29ee3958f09c73f0b6791127677ce78490

0x******b4a9273191b2fecdc61fc802efe88e8afd

0x******ea11feb349cad3619482742f3207a682f4

0x******08a27749cdf711f391fbe89e1e02f71192

0x******5469d0630b4922211547756bd7e4b438fe

0x******5e4833d55ea638fd505acf6821d682d067

0x******96a862e56511e6e2bc1cdc44641d8afcf9

0x******f1405caf9a1d649b4dbf3e9a9c31379b87

0x******c9aa9e35c3c6f6444258f18ffd1dd5dbd3

0x******258a791f6f0b260b3eed2204e2717d1b9f

0x******81a96e0db8244c73b038229381ae310d59

0x******c02a25cf1d4bd893f40113e38a30843984

0x******1c9b807ce40d14e1a8b6fa4602655dbf62

0x******4feafb99181c2fffd96df0c3678e36b643

0x******7f62b96db0f1b8669256b3622bde227afd

0x******6eccaa87acb2862bd4bc3db7290f52a01d

0x******27a687da3d58917c25340d173ebf1e9b09

0x******924785767c8464b6a889b1f09ef01a9c24

0x******9f0c1822368fdc0d139d05b6f68b2c9f01

0x******2e36e27b40706c391e44cdae7e969a1caf

0x******74fe95516f2a8dc64de5018a53237a5d88

0x******fc4d9c813b89dcaf054576c8cc0079c98d

0x******5f2f64d02d70310d54c64b0924f46c4856

0x******a012291a56492cf722094fdcbf101f0001

0x******8ec6891889a6f888415ef913ac3ed71ef5

0x******8336236cc95688a4971bf54b61a8a3c853

0x******8492bf718120137cf697e4404781426321

0x******0a7e5ef9c6df3a3329f3230f463f8d8f7c

0x******af7836cdd515a7c6bce87749f3295abe6f

0x******23e6449a93a528b1b6a10093f5e7a1b839

0x******fd6ea49a920cea9fb484abe57db8c05270

0x******47c322c0c3c6942005355bd889771f2738

0x******3f5c81d6ac401c851305e9a3a0a0de27e4

0x******58b00fa169cbd0bfa166aa97a5f8ece932

0x******7b155b5b788fb558fac8bb19a1e36e00a1

0x******8a85876cd60a9f9ca5f93b4014f27d9db7

0x******4cc3f766952eca5b6dc16b0ac30d0208f7

0x******2620f57de09617575a60f67dc6e5777148

0x******edc333bf011d86c92413720c33b07c7db3

0x******51e6e4c665fe16b6312612ef0a67966253

0x******d3fc185f2cf80701b7693bba5621a4ca0b

0x******12400c9d309e90d9c6cf11016e41ec2f0c

0x******5cd26d9ba3f11ef76a7ec4567aad46bc09

0x******8789a96e258af7af288743d01b40b77cd7

0x******14516443f14100c1ce7f92be4b0c1dec45

0x******19dd8ce8d0f446ba94f43fd82a04aa40b8

0x******b6024deaf70ce616eebddc865fd93249ae

0x******fb26c7218c6ae236eb6c13c181377497d0

0x******a39d9d85d5e464fc49d93e525d002a0656

0x******28f5f3b465c4f857fa1757a8f80ba3c18c

0x******0f9af37f2ff608a56fb7f2481c1c3ba55f

0x******6d03d29f847f650d750cb7bed752d30f6c

0x******8577327680eb3dbd3d7aae3418b98abea5

0x******b33f70f66991142b64aa2056fc81bc377a

0x******5200611014162c271979be6dd6c00ac56b

0x******202051a5e1901c769fd63917f3094e1da7

0x******031ffdff5ddf741e7cb0f4d605093e3f11

0x******f5da070a0fc8a5eddc598fc76147eef45e

0x******835643233d339de4a6412093cc8eb7d836

0x******8c4756237a4ab78e3fb9c4116858c0458b

0x******1da4ef704ab79273670b9dbda3acbe45c0

0x******0d6718bac37433374688d0c4559fa2728b

0x******14f86d8e10cfae4efd8654a45eba27696c

0x******24c07ab62d68c572ff72860a89bb336901

0x******ef78c4d4cfbfb0d6b8be6b275191039e2e

0x******c3eaaa42d417434fd2cec555846d46415c

0x******104f1d83e0776076e80b49ce609e4d6cbd

0x******9d1ab561ef56080645972159cd67a9bef7

0x******12a3311a1e76180981a8c57f5f6b9b850d

0x******094d76c0751bc5c44505ed927e04504562

0x******522894ca7b84358afd61c5c8005e8619c0

0x******7bf2bd59bf7ca5d9fd193509af6e90b281

0x******3e6ff3261b207487e08acf1f87d9094ca0

0x******4efbbfd2240fa48867f4cd23c4d3481ca5

0x******16d354b04f9c86e342572853c9d8fe1f17

0x******ec6e0eb44541a9139f412ffc2247da13bb

0x******65114019effc883b682b1f10c5758d958d

0x******0b4d266e299b7b78f51ee8117feb316eee

0x******029212a2fff41a8aa7b4d6948cbd5ffca4

0x******4be2403a83a1688e03ffbd07e82451c0da

0x******9e964732310de3960116b502db1a800e36

0x******2ebf66b71d9445d26ca73ac68191d6ae6c

0x******b986b9c19232b3894cda86e28ab7b3e760

0x******50416bb5e6006cdf86fab1a88486b51dd1

0x******e7b43914c1bf94b74d51bfbb513f8bded4

0x******625635474c2f68ffb72c219a7ed99c35f3

0x******ab9aaa55f7c80d63d8237706c228f89d9e

0x******cc0b61a28ef82413b5e76449f5003a955a

0x******b52c1f0f36cc409071394499dd2bee2acc

0x******aeeed166441126661018120b938adff968

0x******5ffe87706a73199f445db96d7d17c372a0

0x******6ac84e1340b177cac5eb136f5680da9e17

0x******dd97b949af893ba9b2e7fc614bc4c99da1

0x******3e1b62f290deb7d76a7616c612ff379785

0x******39f5ce1252d1725dadf7df16f39d7a9d9d

0x******3cba20de08b7e69ada89509bf32ff814b3

0x******0a3873dc5aba96cb870b208cb4b0c26979

0x******e556f812317065e5af2815b6ea4904abb2

0x******b5082add9879eb47368dcebb314fdd3d08

0x******0917d940e4efa8e39dc0e01c67c933d6ed

0x******099e725b96df2cfdb7de8ca150ce4bc15c

0x******4060f1a39740f5a2038f4f088f59d72e39

0x******4e756125e0d358a9ece573e2502518c36c

0x******643ac490b852ce68be6b1bf19cf4eb2c24

0x******4e79f493ebaa2adee89df1430c5fd6a1b0

0x******4a01c56a5712d9a6092d18da0e4f145449

0x******160d78b5d664a4950ae589ce314c42ffef

0x******23c809cc3a328ed4f5aa28a2f4038d48cc

0x******a5b9729949b3a789bb1b9d3ea1d41b532c

0x******093681e393b65560f9593f62ea0a1f97f2

0x******ec82a722cfa596049133d5ec3dd040ccea

0x******2e8b067fae493e5352d99ac0eee9663702

0x******96429acdf29999b290e2a87593c251477b

0x******7fa626a9213c239ec394b007d88e92e058

0x******3a85edaa2de9b5776f63ca5d2ad470dc0c

0x******fca72ea9e2b4b81f98a962b9dfcd6236c2

0x******1f2c55e8e6f6c432fef31a8f35a1157a34

0x******597cf2f0e6952df878d7331724f7b98f35

0x******84b57b2a7ea2bd4bc85b706e786e6f9d19

0x******9d748e615eafecc7d2b556e7950f2b57b7

0x******9a00e5f69bef9ebd45b9c74b94cd8308da

0x******c367647d0e32d96c9372475cb001d7b956

0x******6605fab5749108fc13ec1d1fb248120d67

0x******b979f55732f5931c283a90ffbfe1d0445d

0x******51cbbe337f92fa9b7e04fff6632455e78a

0x******43d0b177d2097e25b24fa1d5ecd89d671d

0x******de952880af3a14bc85c5968768838b854e

0x******804ff616268eef8192f3b6df8d52f06136

0x******9362bdf56c28240307c19e91808c553b0f

0x******6990dbc8c7d97336f123c026826161ba41

0x******7e0ee5dadadc39d0fdc15bc66011827d44

0x******865e79145bd3b8d36096b4b73e90fcd4f3

0x******823a97b9a7fdd7217b31229e50cc9f9526

0x******43276a2aee161e93d6d34c2e110b92aa22

0x******ec272a1e160d3ac81cae8e4f8ac4987ed2

0x******a7666c9a01ca5a7e9b796b04c618c4f3a3

0x******0226b0a5e98a10b4e139ac9723ed258612

0x******bd9be2dba649e3da31d8b992b5d3c6bc8d

0x******dc3cd79932a097f124f4752bffb0c898be

0x******5e2563596c53d9f2db21d844c19dbea9c2

0x******f516db30effa29770ce7c64ce588555095

0x******cca7d02ab7cc6824412999fc43c4d7070d

0x******60f068f27127a0043dd4c27d30d194d890

0x******77d9ab5a52d7080dc1197af630912f1473

0x******c8d87dffa6024ec4bfad914e8370920d69

0x******34ca6a45f163496f4b11f21e4b257c7ab2

0x******0e8db83c55da0b8b240bb3aa4dede66bd6

0x******83c41ece8d07bcbc77ce50026adec2cf23

0x******0d57c239ce01af40e221b97367f150f3bb

0x******dbacd7e7c71449b5b87d474230ea0d384e

0x******e5566f40fc521016bfc9fa35ccbf6e89de

0x******a6c904ffb6d5eedb34a1c64691b902ffd9

0x******46c9d92bf052ffe196a31f8b770bed7d9b

0x******ad26b8ed7cecdb4d116b1b44898a81585b

0x******7b04d4c5f4860bc0e1182795ba4fff566a

0x******de9674acd1c48ad35767230b8b1cdb8a68

0x******d39710d43ba2cfac3ef9853f573d4ab00f

0x******c8a8466d111d4a4bad980576ce547e2927

0x******95e120e43ba1e57f81cd85dc26429779b5

0x******fdfbe6cd5ca8c4925b093fcc370a5e1d3c

0x******ced308b64fb160dd0f036e864200739ca0

0x******22a0db23a66fb7a8d6ebf26916ca9c479e

0x******a8f17f5fc7627a18ca4b4a551a246d6100

0x******97e27d7370a7edf8dd75cc9b6b2a980b94

0x******50662045c32b34f3b1e70c36e4ef1502e2

0x******5d84469576d739f7fd245a8e9eeb0ba5c1

0x******1ca5b1952bf8d29fccd03a3891d972e49a

0x******1f88dd9c292b877cedc26802dd3585a568

0x******3df9e1f204c682d3d7d7b227736cf261d3

0x******64212c9ab2838c2aeff79888f1fcc7fc0a

0x******5e87525efcb18e8b2c0e41e0153c0e3516

0x******29624e98997ddd0e0a36bcd50ba8c4fd37

0x******5030c3c578605a75e0fe1514ffa5ffd7fd

0x******dedf83d3514274e94e2013b087f09337fc

0x******f3fd9c4f7f5b6e611db03c4378669b914e

0x******082f030d03aabe250dcbe9131d0dd21a58

0x******c6edb993a40b52e9aa6a5c743790a75888

0x******676d5de3ff2b5b21e86cd84a5d9fe7e955

0x******39ff262df0f4e5a7ed113c6c883beda014

0x******132f2448b3333bdc42992c94cfd9263102

0x******43e1add2aeeaed0626e04b82440b98fbf3

0x******3eba52fadf40a386283879ed608b9015fa

0x******486bda94344960cba2b99d6cf7fd003002

0x******2a69166934b44abb1820ec75cb818aeebd

0x******53b684ba184352323f4ea6b70dcd440e0b

0x******ec3b10ae070c87ca8fb729210fcb5ef155

0x******311b4e0407de00fe6ac5146e51a9d288a8

0x******f0498713f23f4cfeba70e89c5b5b395028

0x******57c1511c7fc760412851dc1db9ccaf73e0

0x******aa2cd72641c583603c5f101870e3e57754

0x******0eb5e1521d949e7538688e95e26ac09480

0x******0472c4906f03483e6b4fedfbca776931a9

0x******1dc418c853a87da88fc266b502721e1864

0x******0e76d118de27907fa000f836543bfb7f8e

0x******b981ffb0fe51854cce90a570e25bd852d3

0x******7cce5c0eb280954dca7485ea2c5c3d8465

0x******ee60bd6ce3588321fa06abcfad781c2186

0x******f9d30a6d788b25b263076cca600cc486d0

0x******2e69b22da908eb57c3378c80e3c707a2a9

0x******24c658b7b96cb69bf7c613eb9b66ac6d05

0x******eef69e0e230f84de13fdc0abf73fffec8e

0x******0738c80c87d19d1c3db7e39794fc866bdc

0x******c055c7bfb531adf6784906f25926761d37

0x******5b18bb88e7087da843c8d54083e1636722

0x******f8a75258f388822cceb2aadbfcffbcb727

0x******fbde49f2328947160ce2306ab19089e5e0

0x******7f42051e739d93c3043b74afa93da24324

0x******44f76a855498612466eb9fe16383e32a07

0x******845a509655797db011ba5e5581cf9afd65

0x******120d4fa2a579cb88f93a0a2f7061c2fe96

0x******bd6e3617a3a12b71def471ecbc56da7e9e

0x******f3efe63e16cfd7764f48e801803c21184e

0x******0eb793ae0d7d2a2095e0f8441f24001d03

0x******ac6f048eebe5770dbb556be84ff8e8d328

0x******bc6cfaabd8dcdac5f2581b75e2f27d9350

0x******a4a96f04c27f8ca41f9c3892cadb1f2ca7

0x******061c3ee15706c343ae3540766133aa4a3a

0x******30c5ee954017163ecd0909e434f960d754

0x******08a26ed42ef27d44b8dc805d9eb9b5e541

0x******ce9f55c0b05e6b31b88d6d88c878a3ae8a

0x******bffaa51a113f0b0a9193e1e3763929b5f3

0x******9ef8d2ea148cc2745bec782ff7842566e2

0x******d78e0afd81f65b204e549a55bb33705387

0x******5cb7c14de147b9ee91a1a9247469c0daa4

0x******5ae310b0aae994595e5664ff3db7875597

0x******5a40b4272b69d96776d0ea50e86cfe1166

0x******c96145126c3e908ac98fea6dfbd8b196c7

0x******d5425b5a2c7c5e40f508b8df2a6f7e445a

0x******f9f29204af872a41ce719f73dd0e594a87

0x******438b673baa89ca981eb97c14c53e556979

0x******ba748e30c87f6a30a6384b41a6fcf25775

0x******7b9eb875edc71c1bfd87f0856bf86c2d7f

0x******102430c07f2b17976f65b101b4e338f0f5

0x******23d98746c3a5bb6be8150f1663089d65fa

0x******da33974a705f8ed2afcbf24b41278aed9e

0x******a8e84b23c821719a79c1b2fae539c4e392

0x******9316bdd5b919459dead35eb0a30c2f9fff

0x******25e809a6612704a9dde6680d340e965bdd

0x******35d2253814ffa1609919239ed006cf7d09

0x******4bcf203682a6b145948f3992bfe50fd511

0x******eaa8e89ba38a5b54bae896f6de1798b572

0x******ce8064b9729434688bbd5e14708917897e

0x******ae0d9855433674c8bfcb7a2c6a57798e70

0x******431bdcf4a2d7cd3f1b6125a9dadfdd127e

0x******477709720fd4bfdce58c001a03580b2333

0x******d37b0a63259d7e0ced7708ed8419f57cb8

0x******bc8f33efdb2897fd1d6d3ea875cf380ef9

0x******a11ed7f6b0be1b464fd53a2503958f075f

0x******34cf1be0b503de092aadc470b8a5c320ee

0x******2fd76cc3ebf25d9e613458dd961e86aba8

0x******f8658249b616a07e425abfc7f59b8451f6

0x******051fa2a49ba020c60b2052f530d7d9d01e

0x******f11597ce45fb84ba72909dbdaabe5e3df6

0x******2c4f778b70a8b96272771e48369ee03350

0x******09c83fb62e75789b3e3da8ce12e2ec6dac

0x******a9197eb320043b5244b0618fe8966dcf55

0x******87716c9029c9bbc57ebf0dbadb90f5a73c

0x******6fe24f4d368db1e6d916ce48b856b8d2a2

0x******6ac5a03079bbcbc24df68e9c3e357fa077

0x******754c7a033d4a1fb6ff6c8c4d50b46ad431

0x******35bcf768a55324f9003abda551bea84399

0x******616cbc784ed1f96d08f26b73050265fe70

0x******d4f776180c4df01cdd7a28d3522ae5e9ea

0x******ab7356ed54373166240677fc292cc693b8

0x******5aa51e4e577dab987955f5bf38478520dc

0x******4fc816e63275f43c187565025de74321d9

0x******c28fff636b15a30dd9359c53c683eb8822

0x******4990ad0cfe14ffe54c2c99b5fe3a91a04b

0x******757035d8f35589fece13da2207e613c61b

0x******f2427e1042749bfb206ffe39ba52756308

0x******7f2c0e17a1aa9c83c2f27f51f3e5094677

0x******8051dc0fa06b4ea08df86d2d62d86f32cc

0x******ee8a358a75b20b8cd394ac4e6999a061ef

0x******51c55846e46d536194977e4f0563afe8bc

0x******a4193d4a8ba708ba6f90ce2b6c5cd7b541

0x******e19287cff5c6655b2f003448bc5ad35c22

0x******4c08ab0c59d75b0808b4cd5807556385c9

0x******acd28180de94e2ca01c0d0d8120778cede

0x******e8fde42661bda38e23ca43159d92ca805e

0x******22414645cd584fac1f899084abde99863c

0x******3a19321cddcde5a1160d1e50a6d9cc12aa

0x******cf1a4855df8fe89cfefeec0853f721e195

0x******9f3bbaafc48acc1e329f360d41bdd1fb58

0x******c1e63b385f28d9821e3c66665864cda3a8

0x******a0d1e086e9eca904880ea1e60c4b936a80

0x******7874fbb240c84c21b396c67e34f6f7e33f

0x******61fc22a5918bcb7723c971ac03c9a9403d

0x******4b98354230cb79399de2ee3eb88713b7a4

0x******7a019005d8e703c2bdff71b5dd85b398b0

0x******4e8e18f88d357ce11d8820db063011487e

0x******1f8a235c0cbed98ed51381c59884cdf3b5

Last but not least, a selection of 700 users picked through the competition will have a chance to purchase Utopia Coins. This will be on a first come first serve basis, as long as the supply lasts and a maximum of 0.25 BNB per user.

We'll publish further rules about how to partake in the presale in detail soon. So stay tuned by visiting our Telegram group!

Last updated